GYEONG-RYE verkrijgt het FRK

3DEF_keurmerkOp donderdag 1 april om 20.00 uur reikt wethouder van sport, Gregor Rensen aan het bestuur van Gyeong-rye het Fight Right Keurmerk uit. Dit gebeurt in de gymzaal van basisschool de Vliethorst, Prinses Carolinalaan 1 in Leidschendam. Deze vereniging mag als eerste organisatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Mariahoeve dit landelijke keurmerk in ontvangst nemen. Bij de uitreiking zal een korte demonstratie worden gegeven. Het Fight Right keurmerk (FRK) is een door de KNKF (Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessfederatie) ontwikkeld instrument en wordt gefinancierd door het Rijk (Ministerie van VWS), dat kan worden toegekend aan sportscholen en verenigingen in de vechtsportbranche.


Het keurmerk is het beste te vergelijken met een ISO-certificering en stelt hoge eisen aan pedagogisch en didactisch verantwoord lesgeven, sociale en fysieke veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Kortom dit nationale keurmerk staat voor verantwoord vechtsportonderwijs en gaat in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. De overheid wil al jaren lang grip op de kwaliteit in de vechtsportbranche krijgen gaat met dit keurmerk nu het 'kaf van het koren' scheiden. Het toetsingstraject, waarbij de lat bewust zeer hoog is gelegd en heeft 2 jaar in beslag genomen. Er zijn de afgelopen jaren slechts 12 andere clubs in Nederland die aan de strenge eisen hebben voldaan, waarvan 2 Taekwondoscholen. Taekwondoschool Gyeong-rye is hiermee de 3e Taekwondoschool die dit keurmerk gaat ontvangen.

 edfrk

Enkele van de eisen waarop Gyeong-rye getoetst is:

- alle medewerkers, trainers en bestuursleden dienen een VOG te hebben met goedkeurende strekking;

- formele eisen zoals inschrijving KvK, statutaire oprichting, huis- en gedragsregels en specifieke eisen aan inschrijfformulieren en voorlichtingsmateriaal;

- aanstelling vertrouwenspersoon;

-  eisen aan de interne organisatie: contracten vrijwilligers, verzekering trainers en vrijwilligers, bewijzen van kwalificatie, erkende diploma´s vervangingsregeling, lesroosters, calamiteitenplannen, vluchtplannnen ,begrotingen, financièle jaarverslagen, lesplannen per groep/maand/week/dag, rapporten en beleidsplannen van uitgevoerde maatschappelijke initiatieven, inspectie- en onderhoudsplannen van materialen, ongevallenregistratie, aanwezigheidsregister EHBO-ers en BHV-ers.

- 100 uur aantoonbare maatschappelijk lesgeefervaring en 240 uur reguliere training in 3 jaar door de (hoofd)trainers;

- Voorgeschreven Eerste Hulpmiddelen en inventarisatielijsten;

- Tenminste één trainer moet ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister en moet de opleiding ´agressieregulatie en Weerbaarheid´ hebben gevolgd en moet hierbij een Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd.

- Drie trainers (Franklin, Kenneth en Ed) hebben in 2007 de opleiding ´Pedagogisch en didactisch verantwoord vechtsportonderwijs voor allochtone jongeren´ gevolgd.

Dit zijn lang niet alle eisen, maar een organisatie die voor het FRK in aanmerking wil komen, dient aan elke eis te voldoen. Geen wonder dat het grootste gedeelte van de organisaties niet aan de eisen voldoen en het keurmerk niet hebben gekregen.

Velen binnen Gyeong-rye hebben zich de afgelopen jaren voor de realisatie hiervan ingespannen. Naast de trainers gaat ook veel dank uit naar Hans Bouwmeester die met een niet bij te houden energie de trainers ontlast heeft van veel werkzaamheden.

 

Meer info FRK-Keurmerk

Een zeer trots Gyeong-rye team


U bevindt zich hier: Home Over ons Nieuws GYEONG-RYE verkrijgt het FRK