­

Gyeong-Rye

GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
M.i.v. 29.09.2010 is er geen publiek toegestaan i.v.m. verscherpte regels Corona-virus van het RIVM, gemeente Den Haag/Voorburg/L’dam en NOC/NSF.
Ouders wordt gevraagd niet de kleedkamers te betreden en in de hal te blijven.

Het taekwondo-team Gyeong-rye

NO AUDIENCE PERMITTED
As of 29.09.2010 no public is allowed due to stricter rules for the Corona virus of the RIVM, the municipality of The Hague / Voorburg / L’dam and NOC / NSF.
Parents are asked not to enter the dressing rooms and to stay in the hall.

The taekwondo team Gyeong-rye

NUMBERS    
     
  Korean Chinese
1 Hana  il
2 Tul  I
3 Set Sam 
4 Net  Sa
5 Tasot O
6 Yosot  Yuk
7 Ilgop Chil  
8 Yodol   Pal 
9 Ahop  Ku 
10 Yul   Sip  

 

­