­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

10 MAKKI = VERDEDIGINGEN

 

Verdedigingen worden uitgevoerd volgens twee principes:
 a. De meeste verdedigingen zijn erop gericht de aanval van richting te doen veranderen;
b. Enkelen hebben tot doel de aanval te stoppen resp. De snelheid dusdanig te verminderen dat deze geen uitwerking meer heeft. Verdedigingen uitgevoerd met hand-/armtechnieken worden Makki genoemd, voetverdedigingen hebben aparte benamingen.
Hand-/armverdedigingen kunnen o.m. worden uitgevoerd met: 
An Palmok, Bakat Palmok, Sonnal en Batangson.
Qua richting wordt onderscheid gemaakt tussen:
An Makki  
Binnenwaartse verdediging
Bakat Makki Buitenwaartse verdediging
Yeop Makki Zijwaartse verdediging, deze kan worden uitgevoerd als An Makki of als Bakat Makki.
Voorbeelden:  
Bakat Palmok Arae Bakat Makki 
Buitenwaartse verdediging van het onderlichaam met Buitenkant onderarm. 1
Sonnal Momtong Yeop Bakat Makki  
Zijwaartse buitenwaartse verdediging van het middenlichaam met meshand. 4
Bakat Palmok Momtong An Makki 
Binnenwaartse verdediging van het middenlichaam met buitenkant onderarm. 1
Bakat Palmok Momtong Yeop An Makki Zijwaartse binnenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met buitenkant onderarm.  
Bakat Palmok Eolgool Makki 
Opwaartse verdediging v.h. hoofd met buitenkant onderarm (evenals Arae Makki) 1
Sonnal Arae Yeop Bakat Makki Zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h. onderlichaam met meshand. 7
Geodeuro Bakat Palmok Arae Yeop Bakat Makki Ondersteunde zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h.  onderlichaam met buitenkant onderarm. 8
Geodeuro An Palmok Momtong Yeop Bakat Makki  
Ondersteunde zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h  middenlichaam met binnenkant onderarm.
An Palmok Momtong Yeop Bakat Makki  
Zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met binnenkant onderarm.  
Bakat Palmok Arae Yeop Bakat Makki Zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h onder lichaam met buitenkant onderarm. 4
An Palmok Momtong Bakat Makki  
Buitenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met binnen kant onderarm. 14
Geodeuro An Palmok Momtong Bakat Makki 
Ondersteunde buitenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met binnenkant onderarm. 15
Han Sonnal Momtong Yeop An Makki Zijwaartse binnenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met één enkele meshand.
Han Sonnal Momtong Yeop Bakat Makki Zijwaartse buitenwaartse verdediging v.h. middenlichaam met één enkele meshand. 3
Han Sonnal Arae Bakat Makki Buitenwaartse verdediging v.h. onderlichaam met één enkele  meshand. 7
Wordt een verdediging uitgevoerd met de handpalm, dan is er meestal sprake van een drukafweer.
Deze kan naar  beneden, schuin naar beneden of zijwaarts (van buiten naar binnen) gericht zijn.
De benaming van drukafweer is Nooleo Makki, bijv:

Batangson Nooleo Makki Drukafweer naar beneden met de handpalm. 9
Naast bovengenoemde verdedigingen zijn er nog hand-/armverdedigingen, die bestaan uit een dubbele afweer. Zij hebben aparte benamingen: bijv:
Keumgang Makki Diamant -blok, bijv:
Keumgang Momtong Makki  
Dubbele verdediging; Eolgool Makki en An Palmok Yeop Bakat Makki. 11
Keumgang Arae Makki Dubbele verdediging; Eolgool Makki en Arae Makki. 10
NB. Keumgang Makki kan ook uitgevoerd worden met de meshand; Sonnal Keumgang Makki. 16
Gawi Makki Schaar -blok, bijv.
Gawi Makki  
Dubbele verdediging; An Palmok Momtong Bakat Makki en Arae Makki. 7
  NB. Wordt An Palmok Momtong Bakat Makki gedaan aan de zijde van het voorste been, dan spreekt men van Bandae Gawi Makki: omgekeerd van Baro Gawi Makki! 7
Hechyo Makki Wig -blok, bijv.
Bakat Palmok Momtong Hechyo Makki Gelijktijdig links en rechts Bakat Palmok Momtang Bakat Makki. 7
An Palmok Momtong Hechyo Makki 
Idem., maar met An Palmok Momtong Bakat Makki. 10
Bakat Palmok Arae Hechyo Makki Gelijktijdig links en rechts Arae-Yeop Makki. 6
NB. Bakat Palmok Hechyo Makki kan ook worden uitgevoerd met de meshand: Sonnal Hechyo Makki.
Eotgereo Makki Kruis-blok, bijv.
Arae Eotgereo Makki Verdediging van het onderlichaam met gekruiste onderarmen; het raakvlak zijn de beide polsen. 7
Eolgool Eotgereo Makki Verdediging van het hoofd met gekruiste onderarmen. 17
NB. Eotgereo Makki kan ook worden uitgevoerd met de meshand; Sonnal Eotgereo Makki.
Santeul Makki Berg -blok, bv.
Santeul Makki Dubbele verdediging: gelijktijdig links en rechts An Palmok Yeop Bakat Makki op Eolgool-hoogte. 10
Oesanteul Makki

Een variant van Santeul Makkim nl. An Palmok Yeop Bakat Makki (Eolgool-hoogte) en Arae Yeop Makki. 8
NB. Santeul Makki kan ook worden uitgevoerd met de meshand: Sonnal Oesanteul Makki. 15

Milgi Een verdediging waarbij de aanval wordt gestopt en weggeduwd met de beide handpalmen, bv:.
Tong Milgi Verdediging tegen een aanval naar de luchtwegen

 

 

 

­