­

Gyeong-Rye

Oorsprong.
Taekwondo is een van de jongste Aziatische gevechtssporten en bestaat in haar huidige vorm pas sinds de Tweede Wereld oorlog.
In feite is het moderne taekwondo een synthese van diverse oud-Koreaanse gevechtssporten en het Japanse karate.
Kenmerkend voor de Koreaanse gevechtsvormen zijn het veelvoudige gebruik van vaak hoge traptechnieken.
Ook thans onderscheidt taekwondo zich van andere oosterse vechtsporten door haar zeer geavanceerde been- en voettechnieken.
Het is een sport die de afgelopen 25 jaar een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt, met name op het gebied van de wedstrijdsport.
Het is echter een sport voor iedereen. Taekwondo kan zowel als sportieve recreatie, als algemene wedstrijdsport en als topsport worden beoefend.
Taekwondo komt oorspronkelijk uit Korea, een land met een rijke historie, dat in vroegere tijden afwisselend onder invloed heeft gestaan van China en Japan.

Taekwondo is een afspiegeling van die geschiedenis:
het bevat de voor de Koreaanse gevechtsporten zo bekende, sterk ontwikkelde been- en voettechnieken en is daarnaast beïnvloed door het Chinese kung-fu en het Japanse karate.

Van vechtkunst tot moderne sport.
Taekwondo wordt gerangschikt onder de vechtsporten of budosporten.
'Bu' betekent zoveel als 'militaire zaken', terwijl 'do', dat ook voorkomt in kendo, aikido en hapkido, staat voor 'weg, methode'.
Het woord budo heeft echter een voorganger waarvan het is afgeleid, evenals de sporten die ermee aangeduid worden, namelijk bujutsu, dat vertaald zou kunnen worden als 'krijgskunst'.
Bujutsu was een zuiver militaire aangelegenheid; de gewone burgers stonden er volledig buiten.
Na het min of meer overbodig worden van deze militaire krijgskunsten in de zeventiende eeuw ontstond er behoefte aan een andere vorm van beoefening van krijgskunsten.
Op deze manier ontstond het budo waarbij karaktervorming, het werken aan de eigen persoon door middel van de militaire kunsten centraal stond.
Na de Tweede Wereld oorlog onderging het budo, vooral onder invloed van het westen, enige veranderingen.
Het accent kwam nu veel meer te liggen op het sportieve, op de ontspanning en op de prestaties.
Door een strikte toepassing van allerlei regels werden de op het doden gerichte bujutsu en op persoonsontwikkeling gerichte budo ongevaarlijke sporten zoals elke andere sport die we kennen met regels en reglementen, met wedstrijden en kampioenschappen.

Zo ontstond na de Tweede Wereld oorlog ook in Korea uit de oude vechtkunsten het taekwondo, dat in 1955 deze naam kreeg en in haar huidige vorm werd gereglementeerd.

Nieuws / News

Gyeong-rye 5e en 3 Dan rijker

Afgelopen zaterdag, 17 dec vonden in sporthal Triangle in Lent de half-jaarlijkse danexamens plaats.
Deze werden georganiseerd door de TBN (Taekwondo Bond Nederland) en afgenomen cf. de normen van de WTF (World Taekwondo Federation).
Uit heel Nederland nam het recordaantal van 143 kandidaten deel.

Lees meer...

Dubbel zilver op NK Taekwondo

Op de vroege zaterdagochtend van 16 december verzamelde 168 deelnemers uit heel Nederland om de titel van nationaal kampioen te bemachtigen.
Namens Taekwondoschool Gyeong-rye schreven zich 5 deelnemers in.

Lees meer...

Reza AL-Khalili 1e plaats Taekwondo tournooi

Zaterdag 2 dec. vond in Almere een opstap tournooi Taekwondo plaats.
Diverse scholen uit Nederland waren afgereisd met hun deelnemers.
Gyeong-rye was vertegenwoordigd met 3 deelnemers, verdeeld over verschillende pouls: Reza AL-Khalili, Mehdi AL-Khalili en Minh Contant.

Lees meer...

Informatie

­

Lid worden

Informatie over hoe lid te worden en meer.
Lees Meer

 

­

Locaties

Kijk waar wij les geven misschien wel in jouw buurt.
Lees Meer

 

­

Contributie

Dit zijn onze kosten, simpel.
Lees Meer

 

­