­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

11 CHAGI = TRAPTECHNIEKEN

Onder Chagi verstaat men alle aanvallen met de voet.
Deze technieken kunnen worden uitgevoerd met: Apchook,Dwichook, Dwikumchi, Balnal, Baldeung en Balbadak. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar de richtingen in welke de traptechniek wordt gemaakt:

 

Ap Chagi Voorwaartse trap. De mogelijkheden zijn: 
Apchook Ap Chagi 
Voorwaartse trap met bal van de voet. 1
Dwichook Ap Chagi Voorwaartse trap met onderkant hiel.
Baldeung Ap Chagi Voorwaartse trap met wreef.
Dollyeo Chagi Cirkeltrap. De mogelijkheden zijn:
Apchook Dollyeo Chagi Cirkeltrap met bal van de voet 6
Baldeung Dollyeo Chagi Cirkeltrap met de wreef.
Bandal Chagi “Halve maan” -trap  Deze trap is een mengeling van Ap Chagi en Dollyeo Chagi (45 graden Dollyeo)
Yeop Chagi Zijwaartse trap. De meest voorkomende mogelijkheid is:
Balnal Yeop Chagi Zijwaartse trap met mesvoet. 4
Naeryo Chagi Neerwaartse trap.  Er zijn 2 mogelijkheden: 
Dwikumchi Naeryo Chagi Neerwaartse trap met de achterkant van de hiel (achillespees)  
Balbadak Naeryo Chagi Neerwaartse trap met voetzool.
  NB. 1 Bij Naeryo Chagi wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen An Naeryo Chagi = neerwaartse trap van buiten naar binnen;
Bakat Naeryo Chagi Neerwaartse trap van binnen naar buiten.      
NB. 2 Een andere benaming voor Naeryo Chagi is Ojikeo Chagi = ”Hak” -trap.  
Dwit Chagi Achterwaartse trap De mogelijkheden zijn:
Dwichook Dwit Chagi Achterwaartse trap met onderkant hiel.
Balnal Dwit Chagi Achterwaartse trap met de mesvoet.
Bandae Dollyeo Chagi Tegengestelde cirkeltrap.   
  Deze trap is enigszins het spiegelbeeld Dollyeo Chagi, nl. i.p.v. buiten naar binnen, nu van binnen naar buiten. Er zijn twee mogelijkheden:
Dwikumchi Bandae Dollyeo Chagi 
Tegengestelde cirkeltrap met de achterkant hiel 
Balbadak Bandae Dollyeo Chagi Tegengestelde cirkeltrap met de voetzool     
Hooryeo Chagi “zweep” -trap; Ongeveer hetzelfde als Bandae Dollyeo Chagi
Nooleo Chagi “druk” -trap. Deze trap wordt uitsluitend toegepast voor aanvallen naar het onderbeen.      De twee mogelijkheden zijn:
Balnal Bakat Nooleo Chagi   
Buitenwaartse druktrap met de mesvoet     
Balbadak An Nooleo Chagi Binnenwaartse druktrap met de voetzool 
  NB. Een andere vorm van de druktrap is de Duwtrap = Mileo Chagi (=Dwithook Chagi), die voornamelijk gericht is op Momtong-hoogte!     
Pyojeok Chagi “Doel” -trap. Evenals Dollyeo Chagi een binnenwaartse trap, maar met dit verschil dat de voet meteen vanaf de grond naar het doel gaat zonder het onderbeen geheel in te vouwen; het been is en blijft licht gebogen.
Er is maar één mogelijkheid: 
Balbadak Pyojeok Chagi 
“Doel”-trap met de voetzool
Biteuro Chagi =    
“Draai” -trap. Deze trap is het spiegelbeeld van Balnal Chagi, nl. Van binnen naar buiten.  De mogelijkheden zijn:
Apchook Biteuro Chagi “Draai” -trap met de bal van de voet
Baldeung Biteuro Chagi 
“Draai” -trap met de wreef  
Balnal Biteuro Chagi “Draai” -trap met de mesvoet  
Momdollyeo Chagi Alle trappen, waarbij men een draaiing van het lichaam via de rugzijde maakt.
Er zijn drie mogelijkheden:
Momdollyeo Yeop Chagi Zijwaartse trap met draaiing van het lichaam via de rugzijde 12
Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi  
Tegengestelde cirkeltrap met draaiing via de rugzijde     
Momdollyeo Dwit Chagi  
Achterwaartse trap met draaiing via de rugzijde  
  NB. Let op het verschik tussen Bandae Dollyeo Chagi en Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi. In het “dagelijkse  spraakgebruik” wordt Bandae Dollyeo Chagi aangeduid met Hooryeo Chagi en Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi met Bandae Dollyeo Chagi (oftewel “Panda Tollyo”). Hetgeen in feite dus een heel andere trap is !!
Twieo Chagi Alle trappen die in een sprong worden uitgevoerd. En dat kunnen zijn:
 
 
Twieo Ap Chagi 8

 
Twieo Yeop Chagi 17
  Twieo Dollyeo Chagi
  Twieo Momdollyeo Chagi

Twieo Momdollyeo Bandae Dollyeo Chagi

Twieo Momdollyeo Dwit Chagi
Twieo Doobal Ap Chagi 
Gelijktijdig met beide voeten een Ap Chagi uitvoeren.
Doobaldangsan 8 Wanneer in één sprong achter elkaar twee trappen worden uitgevoerd met beide voeten,zonder tussentijds de grond te raken.
Bv. Links -Twieo Ap Chagi / Rechts -Twieo Dollyeo Chagi 

 

­