­

Gyeong-Rye

GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
M.i.v. 29.09.2010 is er geen publiek toegestaan i.v.m. verscherpte regels Corona-virus van het RIVM, gemeente Den Haag/Voorburg/L’dam en NOC/NSF.
Ouders wordt gevraagd niet de kleedkamers te betreden en in de hal te blijven.

Het taekwondo-team Gyeong-rye

NO AUDIENCE PERMITTED
As of 29.09.2010 no public is allowed due to stricter rules for the Corona virus of the RIVM, the municipality of The Hague / Voorburg / L’dam and NOC / NSF.
Parents are asked not to enter the dressing rooms and to stay in the hall.

The taekwondo team Gyeong-rye

14 DIVERSEN          

 

Ageun-Son Wurggreep met “tijgerhand” naar de luchtwegen 9
Mooreup Keokki Handverdediging tegen Ap Chagi, waarbij het aanvallende been met een hand wordt onderschept, terwijl gelijktijdig met de andere hand druk wordt uitgeoefend op het kniegewricht (event. Om te breken). 9
Jageun Dolcheogi Een parate houding, beide vuisten bevinden zich bij de linker-of rechter heup 5
Keun Dolcheogi Een parate houding; ongeveer hetzelfde als Jageun Dolcheogi, alleen is de afstand tussen beide vuisten groter, zodat een vuist zich op borsthoogte bevindt. 10
Gyopson Gekruiste open handen ter hoogte van het kruis, meestal uitgevoerd in Moa Seogi. 12

 

­