­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

5. SEOGI = STANDEN

 

Ap Koobi Seogi   Lange stand (voorwaarts leunende stand) 1
Dwit Koobi Seogi Korte stand (achterwaarts leunende stand) 3
Moa Seogi Gesloten stand 7
Naranhi Seogi Parallelstand 1
Joochoom Seogi  Paardrijdersstand 7
Ap-Joochoom Seogi Paardrijdersstand waarbij beide voeten 45 graden naar links of rechts zijn gedraaid
Ap Seogi Loopstand 1
Haktari Seogi Kraanvogelstand 5
Koa Seogi Kruisstand 5
Mikeurembal   Snelle houdingsverandering door verplaatsing van beide voeten 15
Pyonhi Seogi Open stand, d.i. Naranhi Seogi, waarbij de voeten 45 graden naar buiten zijn gedraaid.
Oen Pyonhi Seogi Pyonhi Seogi waarbij de rechtervoet(!) i.p.v. 45 graden 90 graden is gedraaid.
Oreun Pyonhi Seogi idem, maar dan de linkervoet
Mo-Joochoom Seogi Paardrijdersstand, waarbij èèn voet t.o.v de andere 1 voetlengte naar voren is geplaatst.
Modeumbal Tamelijk langzame houdingsverandering, waarbij beide voeten naast elkaar (Moa Seogi) worden geplaatst. 7
Beom Seogi  Katstand 7
OenSeogi  Naranhi Seogi,waarbij de linkervoet 90 graden naar buiten is gedraaid 5
OreunSeogi  Naranhi Seogi,waarbij de rechtervoet 90 graden naar buiten is gedraaid 5

NB.1 Een bepaalde stand wordt rechtsgericht (Oreun) of linksgericht (Oen) genoemd naar gelang het voor die betreffende  stand belangrijkste been het rechter-dan wel het linkerbeen is. Als belangrijkste been wordt  beschouwd:
a) Het voorste been bij ApKoobi Seogi,Ap Seogi en Mo-Joochoom Seogi;
b) Het achterste been bij Dwit Koobi Seogi,Puonhi Seogi en Beom Seogi:
c) Het standbeen bij Haktari Seogi en Koa Seogi.
Bijv. Staat men in Ap Koobi Seogi,Ap Seogi en Dwit Koobi Seogi met het rechter been voor dan is het Oreun Ap Koobi Seogi,Oreun Ap Seogi,maar Oen Dwit Koobi Seogi!
NB.2 Met betrekking tot Koa Seogi geldt verder nog:

Ap Koa Seogi Kruising voor het standbeen
Dwit Koa Seogi Kruising achter het standbeen 5
­