­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

 6. DE TECHNIEKEN

 
Bij het benoemen van een bepaalde techniek hanteert men in het Koreaans min of meer een vaste volgorde van aanduidingen. Allereerst wordt aangegeven in welke stand de techniek dient te worden uitgevoerd,voorafgegaan door de bepaling links-of rechtsgericht. Vervolgens wordt de hand-of voettechniek omschreven en wel als volgt:
 
a) Rechter-of linkerhand, c.q. rechter-of linkervoet
b) Het lichaamsdeel, waarmee wordt aangevallen c.q. verdedigd
c) Het lichaamsdeel, dat wordt aangevallen c.q. verdedigd
d) De richting van de aanval c.q. verdediging
e) De vorm van de aanval (stoot, slag, trap, enz.) c.q. verdediging.
 
Bijv. Een binnenwaartse slag met de rechter meshand naar de hals vanuit een rechtsgerichte lange stand wordt als  volgt aangegeven:
OREUN AP KOOBI SEOGI OREUN HAN SONNAL MOK AN
 
CHIGI
(a) (stand) (a)
(b) (c) (d)
(e)
(Het woord Han = één, geeft aan dat slechts één hand een meshand is, de andere hand bevindt zich als vuist bij de heup)
Vaak worden niet alle punten a t/m e opgesomd. Dit is het geval wanneer een techniek ook zonder een van deze punten te begrijpen is. De verkorte benaming wordt in de hierna volgende lijst aangegeven door onderstreping.
 
               
­