­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

9 CHIGI = SLAGTECHNIEKEN

Onder Chigi worden de aanvalstechnieken verstaan, waarbij moet worden uitgehaald om te kunnen slaan.
Deze technieken kunnen worden uitgevoerd met; Sonnal, Sonnal-Deung, Sondeung, Me-Joomeok, Deung-Joomeok,Batangson, Palkoop en Mooreup.
   
Men maakt wat betreft de richting onderscheid tussen:
Ap Chigi Voorwaartse slag 4
An Chigi    
Binnenwaartse slag 3
Bakat Chigi  
Buitenwaartse slag 7
Naeryo Chigi Neerwaartse slag 5

Voorbeelden:  
Han Sonnal Mok An Chigi Binnenwaartse slag met enkele meshand naar nek of hals. 3
Han Sonnal Bakat Chigi Buitenwaartse slag met enkele meshand. 9
Me-Joomeok Bakat Chigi Buitenwaartse slag met hamervuist
Batangson Teok Chigi Slag met de achterhandpalm naar de kin. 10
Jibipoom Mok Chigi 
Dubbele techniek: gelijktijdig Sonnal Eolgool Makki en Sonnal Mok An  Chigi. 4
Jibipoom Teok Chigi  
Dubbele techniek: gelijktijdig Sonnal Eogool Makki en Bantangson Teok  Chigi.  
Deung-Joomeok Eolgool Ap Chigi 
Voorwaartse slag met vuistrug naar het hoofd (zgn. Zweepslag). 5
Geodeuro Deung-Joomeok Eolgool Ap Chigi  
Ondersteunde voorwaart-se slag met vuistrug naar het hoofd. 13

N.B. Geodeuro Ondersteunend, d.w.z. dat de aanvallende c.q. verdedigende hand of arm door de andere wordt ondersteund, doordat deze gedeeltelijk de beweging volgt.

Me-Joomeok Naeryo Chigi Neerwaartse slag met hamervuist. 5
Een apart hoofdstuk vormen de slagen die uitgedeeld worden met de elleboog. Hierin zijn nl. meer richtingen te onderscheiden.
Ap Chigi Voorwaartse slag (ook wel Dollyeo Chigi = draaiende slag genoemd m.n. indien gericht naar het  hoofd. 4
Ollyeo Chigi Opwaartse slag (naar kin) 
Yeop Chigi 
Zijwaarste slag 16
Dwit Chigi Achterwaartse slag
Naeryo Chigi Neerwaartse slag 
N.B. Wordt bij het toebrengen van een slag of andere techniek de tegenstander vastgepakt, dan komt bij de aanduiding van de techniek de toevoeging:Pyojeok = Doel !!
Voorbeelden:
Palkoop Pyojeok Ap Chigi Voorwaartse slag met elleboog waarbij de tegenstander met de andere hand wordt vastgepakt. 5
Palkoop Yeop Chigi Zijwaartse elleboog stoot
Palkoop Dwit Chigi Achterwaartse elleboog stoot

Een aanval met de knie kent twee uitvoeringen:
Mooreup Chigi Kniestoot waarbij de tegenstander wordt vastgepakt
Mooreup Chagi Kniestoot zonder de tegenstander vast te grijpen  
NB. Let dus op het verschil tussen Mooreup Chigi en Mooreup Chagi! Hoewel men het zou verwachten, wordt aan Mooreup Chigi niet de term Pyojeok toegevoegd!­