­

Gyeong-Rye

Beste leden,
Wellicht ten overvloede: i.v.m. nieuwe Corona-maatregelen zijn alle trainingen met ingang van vandaag opgeschort tot ten minste 19 dec. 2021.
Zodra duidelijk is dat wij de trainignen kunnen hervatten, laten wij dit per direct weten.
Blijf gezond en hopelijk tot spoedig, het Gyeong-Rye team.

Dear members,
As you might already know: due to the new Corona restrictions, all training sessions have been suspended from today until at least December 19, 2021.
As soon as it is clear that we can resume the training sessions, we will let you know immediately.
Stay healthy and hopefully see you soon, the Gyeong-Rye team.

De contributie bedraagt :
bij 1 x p.w. trainen    € 22,50 p.m.
bij 2-5 p.w. trainen    € 25,00 p.m.

De contributie dient vooraf via 2 halfjaarlijkse termijnen te worden overgemaakt op giro:

NL17INGB0003385111
t.n.v. GEONG-RYE
Den Haag

Contributie 2 maal per jaar van elk 5 maanden dient vooruit te worden betaald:
Sep – Jan  moet betaald zijn voor eind augustus
Feb – Jun  moet betaald zijn voor eind januari

Halfjaarlijkse termijnen:
1 x p.w. trainen    € 112,50
2-5 p.w. trainen    € 125,00 

­