­

Gyeong-Rye

GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN
M.i.v. 29.09.2010 is er geen publiek toegestaan i.v.m. verscherpte regels Corona-virus van het RIVM, gemeente Den Haag/Voorburg/L’dam en NOC/NSF.
Ouders wordt gevraagd niet de kleedkamers te betreden en in de hal te blijven.

Het taekwondo-team Gyeong-rye

NO AUDIENCE PERMITTED
As of 29.09.2010 no public is allowed due to stricter rules for the Corona virus of the RIVM, the municipality of The Hague / Voorburg / L’dam and NOC / NSF.
Parents are asked not to enter the dressing rooms and to stay in the hall.

The taekwondo team Gyeong-rye

Onze taekwondo vereeninging wil een (sociaal) veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten en zich ook echt thuis voelt.
Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen.
Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.
Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.
Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen.
In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met op en wij gaan samen op zoek naar een oplossing.
Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen doen.

Binnen Taekwondo-Den Haag is Arva vd Spek aangesteld als Vertrouwenspersoon.
Je kunt bij haar terecht over alles wat je dwars zit.

Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!

 

­