­

Gyeong-Rye

Met ingang van maandag 7 juni kunnen ALLE leeftijden weer binnen trainen en hervatten wij alle avonden weer volgens onze vaste trainingstijden.

LET OP: Door Covid worden de gymzalen van het Maerlant als klaslokaal gebruikt (i.v.m. de tijdelijke voorschriften voor klasverkleining).
Alle trainingen op de maandag, donderdag en vrijdag vinden daarom tijdelijk plaats in onze Mariahoeve-locatie:
Isabellaland 259, 2591SG Den Haag

 

Starting Monday the 7th of June ALL ages are allowed to train in the gym again and we will continue our trainings according to our regular schedule.

PLEASE NOTE: Due to Covid restrictions the gyms of the Maerlant are used as a classroom till the end of the season), but fortunately we have an alternative temporarily solution:  All training on Mondays, Thursdays and Fridays will take place in our Mariahoeve location: Isabellaland 259, 2591SG The Hague.

Onze taekwondo vereeninging wil een (sociaal) veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten en zich ook echt thuis voelt.
Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen.
Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.
Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.
Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen.
In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met op en wij gaan samen op zoek naar een oplossing.
Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen doen.

Binnen Taekwondo-Den Haag is Arva vd Spek aangesteld als Vertrouwenspersoon.
Je kunt bij haar terecht over alles wat je dwars zit.

Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!

 

­