­

Gyeong-Rye

Selecteer de taal

     Gedragsregels voor het lid

1      Het gebruik of bezit van doping of stimulerende middelen in en om de sportaccommodatie is verboden.
2      Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau) en wij zijn sportief naar elkaar, ook al is de ander dit niet altijd
3      Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
4      Het dragen van ringen, horloges, oorringen, piercings of andere sieraden tijdens de training is niet toegestaan.
5      Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
6      Misbruik van de sport is niet toegestaan. Het bestuur zal bij constatering hiervan maatregelen nemen, zoals ontzegging van het lidmaatschap, melding aan de TBN
        of zal aangifte worden gedaan.

7      Tijdens de training dienen de mobiele telefoons uit te staan.
8      Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
9      Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
10    We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging.
11    Het dragen van een witte nette gestreken dobok tijdens de trainingen is verplicht.
12    Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
13    Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als
       die van de sporter.

14    Het nuttigen van kauwgom tijdens de training is niet toegestaan. In het gebouw wordt niet gerookt. De sportzaal wordt niet met straatschoenen betreden.
15    Leraren en personen die trainingen verzorgen zijn bevoegd om eenieder (w.o. bezoekers en introducés) die zich niet naar behoren gedraagt of de training op enige wijze
       verstoort te verwijderen en verdere toegang te ontzeggen.

16    Het lid is te allen tijden verplicht melding te maken van (ook acute) gezondheidsproblemen.
17    Elk lid dient zich te onthouden van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook, zowel jegens medeleden als vrijwilligers.

       Gedragsregels voor de trainer

        De trainer:
1      Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
2      Brengt leden passie bij voor de sport.
3      Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
4      Zorgt dat de dojang na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
5      Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
6      Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
7      Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
8      Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau en heeft aandacht voor fair play.
9      Gebruikt geen alcohol / tabak tijdens het trainen van de leden.
10    Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon en dat deze uitstaan tijdens de lessen.
11    Zorgt er voor de huisgedragsregels voor de leden na geleefd worden.
12      De vrijwilliger vervult binnen de organisatie een voorbeeldfunctie en diens zich te onthouden van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.
     
       Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

       De ouder/verzorger:
1     Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
2     Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
3     Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
4     Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
5     Spreekt zoon/ dochter na de training aan op eventueel wangedrag.

­